Auteur. Willy Guns

Willy.guns@skynet.be

Deze publicatie mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik.

Het is niet toegelaten om deze publicatie of delen ervan te verspreiden zonder voorafgaande toelating van de auteur willy.guns@skynet.be

Zelfs met voorafgaande toelating moet steeds de naam van de auteur Willy Guns vermeld worden.

Verdere verspreiding op het internet is verboden.

Verbod om kopieën te verkopen.

This publication is for proper use only.          

This publication or parts of it may only be distributed with permission from willy.guns@skynet.be

If given permission, the name Willy Guns must be used.

Further distribution on the internet is forbidden.

It is not allowed to sell copies.

 

Terug naar de publicatie. Back to publication.